SV: Kandidat i riksdagsvalet

För tillväxt:

Utbildning, kultur och utveckling

En fungerande vardag och främjande av livskraften i hembygden

Jag främjar hållbara och inhemska val

En balanserad ekonomi och en trygg framtid