Kuntavaalit 2021

Uuden sukupolven päättäjä – numero 73
Ehdolla Mikkelin kaupunginvaltuustoon

Olen Laura Hämäläinen, 26, otavalainen, kahden koiran omistaja ja lähiluontoliikkuja. Elän todeksi meille mikkeliläisille ominaista monipaikkaisuutta:
olen töissä eduskunnassa kahden kansanedustajan avustajana ja teen viestinnän maisteriopintoja Tampereen yliopistoon.

Olen kaupungin- ja maakunnan valtuutettu ja Keskustan puoluevaltuuston jäsen. Etelä-Savon Keskustan varapuheenjohtaja, Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Valmiina tekemään työtä Mikkelin tulevaisuuden puolesta.

”Taantumus on meille varma siveellisen ja kansallisenkin kuoleman tie. Edistys on kaikkien kansojen ja kansanluokkien varma tulevaisuuden tie.” – Santeri Alkio

läheisempi mikkeli

Lähiluonto, -liikunta ja osallisuus hyvinvointia edistämässä

 1. Palveluja on oltava tarjolla ympäri Mikkelin. Mikkeliläisillä on oikeus lähiluontoon ja lähiliikuntapaikkoihin. Pidetään kuntoilupaikat kunnossa keskustasta pitäjiin.
 2. Panostetaan nuorten osallisuuteen ja ehkäistään syrjäytymistä.
 3. Varmistetaan jatko hankkeelle, jossa jokaiselle nuorelle taataan oma harrastus. Mikkeli on jo nyt mukana pilotoimassa valtakunnallista harrastamisen Suomen mallia.
 4. Harrastamisesta hyvinvointia kaikenikäisille. Kirjastot ja kulttuuri tärkeä osa mikkeliläistä elämäntyyliä.
 5. Tarjotaan sopivia ja saavutettavia tiloja, edistetään järjestötoimijoiden toiminnan mahdollisuuksia.
 6. Lähidemokratiaa kehitetään. Osallistuvaa budjetointia edistetään.
 7. Kouluterveydestä ei tingitä! Terveet ja laadukkaat oppimisympäristöt.
 8. Turvallinen ja sujuva koulupolku on lapsen ja nuoren oikeus koko Mikkelissä.
 9. Mikkelin keskusta on jokaisen mikkeliläisen olohuone: toiminnallisuus, viihtyisyys ja vehreys otetaan kaupunkisuunnittelussa huomioon.
Voit seurata minua myös Facebookissa.

kestävämpi mikkeli

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä

 1. Mikkelin toiminnan on perustuttava kestävän kehityksen arvoihin: toimintaa katsotaan talouden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja ilmaston näkökulmasta.
 2. Tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa: katsomme yhtä vaalikautta pidemmälle päätöksenteossa.
 3. Edistetään kansainvälisesti merkittävän osaamisen syntymistä ja luodaan sille edellytyksiä: seudulta kumpuaa vahvaa osaamista mm. metsä-, kierto- ja biotaloudessa.
 4. Lähiruoka on seutumme ylpeys: edistetään lähiruoan hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa. Tunnistetaan ruoan arvo seudun elinvoimalle ja ihmisille.
 5. Puurakentaminen on pidettävä aitona vaihtoehtona kaikessa rakentamisessa: hiilen sitomista, paikallista osaamista ja terveitä rakennuksia.
 6. Upea järviluonto on vahvuutemme – pidetään siitä huolta: sanon ei kaivoshankkeille.
 7. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen oltava osa Mikkelin toimintaa.
Avaan teemojani myös vaalivideollani.

Rakentavampi mikkeli

Yrittäjyyttä ja paikallisuutta. Moderni maaseutu, kehittyvä kaupunki, monipaikkaisuus. Yhteispeliä päätöksentekoon.

 1. Mikkelin talous on saatettava kestävälle pohjalle.
 2. Mikkelistä on tarjottava positiivinen tulevaisuudenkuva: omalla toiminnallamme kumoamme negatiivisen kehityksen. Tartumme tulevaisuuden trendeihin.
 3. Mikkelistä monipaikkaisuuden kärkikunta. Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden trendistä otettava täysi hyöty irti – kaupungille oma toimenpideohjelma.
 4. Vireä kaupunki: mahdollistetaan uusien ideoiden, tapahtumien ja yritysten syntyminen.
 5. Pitäjille omat elinvoimaohjelmat.
 6. Yrittäjämyönteisyyttä kaupungin toimintaan: Mikkelistä myönteisin.
 7. Byrokratiaa sujuvoitettava, yritysvaikutusten arviointia lisättävä päätöksenteossa. Avoimuutta ja viestintää päätöksenteosta yrittäjien suuntaan lisättävä.
 8. Mikkelin edunvalvontaan lisää ytyä: tavoitteista totta määrätietoisesti.
 9. Maaseutu- ja matkailuyrittäjyyden toiminnan edellytykset on huomioitava päätöksenteossa.
 10. Hyvät koulutusmahdollisuudet ja oppimisympäristöt varmistetaan jatkossakin. Osaajia houkutellaan Mikkeliin.
 11. Mikkelin on oltava aktiivinen yliopistokeskustelussa: Mikkelin on luotava polku uuden paikkariippumattoman yliopiston perustamiseksi Mikkeliin.

+ Parempaa politiikkaa Mikkeliin! Luottamustoimijoiden sitouduttava hyviin politiikan pöytätapoihin: yhteistyötä yli puoluerajojen, reilun keskustelun kulttuuria.

Mikkeli pärjää vain yhteistyöllä ja yhteisellä tekemisellä. Eiköhän tehdä yhdessä Mikkelistä entistäkin parempi!

Viimeisimmät blogipostaukset:

Kiitos äänestäjille!

Sain kuntavaaleissa 392 ääntä. Suuri kiitos! Olo nöyrä ja kiitollinen siitä luottamuksesta, jonka mikkeliläiset minulle osoittavat. Keskustan listalta toisiksi suurin äänimäärä. Hurjaa! Kiitos suuresti kaikille äänestäneille, taustajoukoille, kannustaneille, kirittäneille. Haastavista ajoista huolimatta Keskusta on Mikkelin suurin! Kunnallisjärjestön puheenjohtajana osoitan kiitokseni koko hienolle ehdokasjoukollemme, vaalipäällikkö Vesalle, kunnallisjärjestön sihteerille Raijalle, koko vaalityöryhmälle, kunnallisjärjestön hallitukselle, ehdokkaiden taustajoukoille. Kiitokset … Jatka lukemista Kiitos äänestäjille!

Yhdessä voimme rakentaa menestyvää Mikkeliä

Yhdessä voimme rakentaa menestyvää Mikkeliä. Olen päättäjänä ja nyt jälleen kuntavaalikampanjoinnin aikana saanut tutustua moniin yhteistyökykyisiin ja -haluisiin ehdokaskollegoihin yli puoluerajojen. Heistä Jatan, Nean, Ricon ja Jennin kanssa vaihdoimme tällä viikolla ajatuksia rakentavasta keskustelusta ja ajankohtaisesta politiikasta kesäisen kampanjoinnin lomassa. On tietysti hienoa, että kyllä meiltä Mikkelistä löytyy osaamista ja intoa yhteisten asioiden hoitamiseen. Mikkelissä … Jatka lukemista Yhdessä voimme rakentaa menestyvää Mikkeliä

7+3 FAKTAA MINUSTA

Laura Hämäläinen, 26, Otava 1. Työskentelen kahden kansanedustajan avustajana eduskunnassa. 2. Opiskelen viestintää ja vuorovaikutusta Tampereen yliopistossa. Maisteriopintoni ovat kesken ja gradun teko pian edessä. Olen valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. 3. Olen lähtenyt politiikkaan mukaan lukion jälkeisenä välivuotena ja saanut olla mukana monessa.– Nykyään kaupungin- ja maakunnan valtuutettuna sekä Keskustan puoluevaltuuston jäsenenä. Etelä-Savon Keskustan piirin varapuheenjohtajana … Jatka lukemista 7+3 FAKTAA MINUSTA